Αρθροσκοπική αποκατάσταση

Είναι μία τραυματική κάκωση της περιοχής του ώμου, όπου συμμετέχουν τα οστά της κλείδας και του ακρωμίου. Η ρήξη των συνδέσμων που συγκρατούν την ακρωμιοκλειδική άρθρωση προκαλεί εξάρθημα. Προκαλείται συνήθως μετά απο πτώση του ασθενούς  στη περιοχή του ώμου ή του αγκώνα. Το αποτέλεσμα είναι η διάταση, η μερική ή και η ολική ρήξη των συνδέσμων.

Το εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής ταξινομείται σε 6 διαφορετικούς βαθμούς ανάλογα με τη βαρύτητα.

 

Οι τρεις πρώτοι βαθμοί αντιμετωπίζονται κυρίως συντηρητικά ενώ οι τρεις επόμενοι χειρουργικά – πάντα ανάλογα με τις απαιτήσεις και δραστηριότητες του ασθενούς. Στο «Κέντρο Αθλητικών Κακώσεων και Αρθροσκοπικής χειρουργικής» οι επεμβατική αντιμετώπιση γίνεται κυρίως αρθροσκοπικά, με πολύ καλά αποτελάσματα, μειώνοντας αισθητά τη νοσηρότητα της περιοχής και το χρόνο μετεγχειρητικής αποκατάστασης. Η πλήρης επάνωδος σε αθλητικές δραστηριότητες ανέρχεται στους 4- 5 μήνες.

acromioclavicularjoint-sports-medicine-2