Τι είναι η Ωλένια Νευρίτιδα

Ωλένια νευρίτιδα ή πίεση /παγίδευση του ωλένιου νεύρου στη περιοχή του αγκώνα.

Το ωλένιο νεύρο είναι κλάδος του βραχιονίου πλέγματος προς το βραχίονα, από τη 8η αυχενική ρίζα (Α8) και τη 1η Θωρακική (Τ1). Πορεύεται στην έσω επιφάνεια του βραχιονίου και στη περιοχή του αγκώνα εισέρχεται στην ωλένια αύλακα στην οπίσθια επιφάνεια του έσω επικονδύλου, περνά μπροστά από τω ωλέκρανο και πορεύεται κατά μήκος της ωλένης στη περιοχή του αντιβραχίου.

Αίτια εμφάνισης

Το σημείο στο οποίο βυθίζεται στην ωλένια αύλακα (cubital tunnel), είναι και το συχνότερο σημείο πίεσης στη περιοχή.

Εκεί για διάφορα αίτια (παλιό κάταγμα, υπέρχρηση του αγκώνα, επαναλαμβανόμενη πίεση, άμεση πλήξη) υφίσταται τριβή ή/και κυρίως συμπίεση.

Συμπτώματα

Κλινικά εμφανίζει αρχικά με αιμωδίες (μούδιασμα) κυρίως στο μικρό δάκτυλο και στο παράμεσο αλλά και στη περιοχή του αγκώνα. Η πίεση γίνεται εντονότερη όταν ο ασθενής έχει το χέρι του λυγισμένο (διάβασμα εφημερίδας/βιβλίου, ομιλία στο κινητό) ή ακουμπάει σε σκληρή επιφάνεια.

Σε χρόνιες, παραμελημένες καταστάσεις τα προαναφερόμενα δάκτυλα εμφανίζουν αδυναμία και δυσκολία εκτέλεσης λεπτών κινήσεων και μπορεί να καταλήξει σε μόνιμη παραμόρφωση των δύο δακτύλων (claw hand).

Αντιμετώπιση - Θεραπεία

Η αντιμετώπιση της ωλένιας νευρίτιδας ξεκινά συντηρητικά με ΜΣΑΦ για αναλγητική θεραπεία και χρήση ορθωτικών για περιορισμό της πίεσης του νεύρου.

Στις περιπτώσεις μόνιμης ενόχλησης και σε περιπτώσεις εμμονής των συμπτωμάτων, η χειρουργική θεραπεία είναι η μέθοδος εκλογής. Το χειρουργείο πραγματοποιείται με γενική αναισθησία κατά προτίμηση για το σωστότερο έλεγχο της λειτουργίας του νεύρου. Η «αποσυμπίεση» του νεύρου είναι η κύρια επέμβαση.

H επέμβαση για την “αποσυμπίεση” του νεύρου πραγματοποιείται με τομή 6 εκατοστών στην έσω επιφάνεια του αγκώνα, ανεύρεση, παρασκευή και απελευθέρωση του νεύρου στο σημείο πίεσης, το οποίο συνήθως ανευρίσκεται διογκωμένο σε σχέση με το φυσιολογικό.

Αν κατά τις δοκιμασίες κάμψης/έκτασης το νεύρο αναπηδά – υπεξαρθρώνεται, η «μετάθεση» είναι η επέμβαση επιλογής, η οποία πραγματοποιείται με επέκταση της ήδη υπάρχουσας τομής κεντρικά και περιφερικά και μετάθεση του νεύρου σε σημείο που δεν πιέζεται αλλά και δεν εξαρθρώνεται – συνήθως υποδορίως.

Μετεγχειρητικά τοποθετείται νάρθηκας βραχιονοκερκιδικός για 15 ημέρες μέχρι την αφαίρεση των ραμμάτων και ακολουθεί πλήρης κινητοποίηση του άκρου.