Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. Η εταιρία MEDACTA λαμβάνει την αξονική τομογραφία του ασθενούς
  2. Ξεκινώντας από τη τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση της άρθρωσης και με τις οδηγίες – διορθώσεις του θεράποντα Ορθοπαιδικού, ετοιμάζεται το προεγχειρητικό πλάνο του “MY KNEE”
  3. Μία εικονική (virtual) θέση της πρόθεσης  παρουσιάζεται στον θεράποντα Ορθοπαιδικό, ο οποίος πραγματοποιεί όποιες αλλαγές κρίνει απαραίτητες.
  4. Με την επιβεβαίωση του πλάνου του Ορθοπαιδικού, η κατασκευή της εξατομικευμένης ολικής αρθροπλαστικής “MY KNEE” ξεκινά.