Η ποδοκνημική άρθρωση αποτελείται από τρία οστά, την κνήμη, την περόνη και τον αστράγαλο. Η άνω επιφάνεια σχηματίζεται από την κνήμη και την περόνη δημιουργώντας την κνημοπερονιαία άρθρωση, ενώ η κάτω επιφάνεια σχηματίζεται από τον θόλο του αστραγάλου. Η ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΝΗ βλάβη είναι μία «ατέλεια» της άνω επιφάνειας του αστραγάλου που περιλαμβάνει το υποχόνδριο οστούν (όστεο-) και το χόνδρο (-χόνδρινο). Υπάρχουν διαφορετικοί βαθμοί σοβαρότητας της βλάβης, από μικρά αναπόσπαστα κομμάτια μέχρι μεγάλα ελεύθερα τεμάχια και η ανάπτυξη κύστεων στον αστράγαλο.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Κυμαίνονται από απλό πόνο στη περιοχή έως “κλείδωμα”, οίδημα ή αίσθηση “κάτι να κινείται” στην άρθρωση. Το εύρος κίνησης είναι σχετικά μειωμένο με επώδυνες τις τελικές μοίρες κυρίως της ραχιαίας έκτασης.

ΑΙΤΙΑ

Το πιο σύνηθες αίτιο είναι παλιός τραυματισμός της ποδοκνημικής. Μετά από ένα διάστρεμμα της άρθρωσης μικρά τεμάχια χόνδρου ή οστού αποσπώνται από τον θόλο του αστραγάλου ή τη κνήμη. Δεν είναι απαραίτητο το κάταγμα της περιοχής για να προκληθεί οστεοχόνδρινη βλάβη. Τα διαστρέμματα της περιοχής σε ποσοστό 6% προκαλούν τέτοιου είδους βλάβες.

Ένας πρόσφατος τραυματισμός της άρθρωσης επίσης μπορεί να δημιουργήσει οστεοχόνδρινη βλάβη. Κάκωση της περιοχής κατά τη διάρκεια αθλημάτων όπως ποδόσφαιρο και μπάσκετ μπορεί να προκαλέσει εντοπισμένη βλάβη.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση βασίζεται στη κλινική εξέταση αλλά κυρίως στον απεικονιστικό έλεγχο. Κατά την κλινική εξέταση ελέγχεται το εύρος κίνησης της ποδοκνημικής άρθρωσης σε ραχιαία έκταση και πελματιαία κάμψη καθώς και δοκιμασίες πρηνισμού και υπτιασμού, κινήσεις οι οποίες μπορεί να είναι επώδυνες. Η ακτινογραφία ως αρχικό απεικονιστικό μέσο δεν είναι πάντα διαφωτιστική εκτός από περιπτώσεις μεγάλων οστεοχόνδρινων ελλειμμάτων ή τμημάτων χόνδρου που έχουν αποσπαστεί. Η μαγνητική τομογραφία και ειδικότερα η MRarthrographyθα αναδείξει τη βλάβη και θα γίνει ακριβής υπολογισμός του μεγέθους της.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σε περιπτώσεις πρόσφατων οστεοχόνδρινων  βλαβών που δεν έχουν αποσπαστεί από την περιοχή τους η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική με ακινητοποίηση σε νάρθηκα και αποφόρτιση του σκέλους για 3 εβδομάδες. Ακολουθεί προοδευτική φόρτιση με πλήρη επανένταξη σε αθλητικές δραστηριότητες στους 2-3 μήνες.

Στις περιπτώσεις χρόνιων βλαβών ή όταν τα οστεοχόνδρινα τμήματα έχουν αποσπασθεί η θεραπεία είναι η ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ για την αποκατάσταση της βλάβης. Ανάλογα με το βαθμό της βλάβης η αρθροσκόπηση περιλαμβάνει από απλό καθαρισμό, αφαίρεση του αποσπασθέντος τμήματος και τρυπανισμούς ή μικροκατάγματα για ενεργοποίηση της επουλωτικής διαδικασίας στη περιοχή, μέχρι μεταμόσχευση αυτόλογων οστεοχόνδρινων σφαιριδίων (τεχνική mosaicplasty).

Μετεγχειρητικά η αποφόρτιση της άρθρωσης είναι απαραίτητη για 3-4 εβομάδες, μερική φόρτιση για τις επόμενες 2 εβδομάδες και συνολικό χρόνο επανένταξης σε αθλητικές δραστηριότητες 3-5 μήνες.