Απόφοιτος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
Κάτοχος Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της Ανθρώπινης Απόδοσης και Υγείας των συνεργαζόμενων Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Παναπιστημίου Σερρών και του Πανεπιστημείου Θεσσαλίας στην Κατεύθυνση «Άσκηση και Υγεία».
Έχει ολοκληρώσει το κύκλο σπουδών του Panhellenic Association of Manual Physiotherapists του συστήματος  Kaltenborn – Evjenth concept το οποίο αναγνωρίζεται από τη Παγκόσμια Ομοσπονδία Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (I.F.O.M.T.).
Έχει συνεχή παρουσία σε συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια του χώρου ενώ παρουσιάζει συγγραφική δραστηριότητα σε επιστημονικά περιοδικά.
Έχοντας την εμπειρία της αποκατάστασης σε κλινικό επίπεδο (Πανεπιστημιακές ορθοπεδικές κλινικές Κ.Α.Τ. Αθηνών, Φ.Ι.Α.Π. Κ.Α.Τ. Αθηνών, Μ.Ε.Θ ) από το 2006 εργάζεται ως υπεύθυνος φυσικοθεραπευτής των τμημάτων υποδομής της Π.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ Θεσσαλονίκης με αποκλειστικές αρμοδιότητες:

•    Πρώτη εκτίμηση τραυματισμών και παροχή πρώτων βοηθειών.
•    Σχεδιασμός προγράμματος αποκατάστασης τραυματισμού και εκτέλεση αυτού στο χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου σε συνεργασία με τον επικεφαλή ιατρό.
•    Σχεδιασμός προγράμματος αποκατάστασης τραυματισμού και εκτέλεση αυτού στο πεδίο (γήπεδο-γυμναστήριο) σε συνεργασία με τον επικεφαλή  ιατρό.
•    Εκτέλεση μετεγχειρητικών πρωτοκόλλων αποκατάστασης σε συνεργασία με τον επικεφαλή ιατρό.
•    Διαχείριση τραυματισμών σε συνεργασία με τους προπονητές των τμημάτων υποδομής σύμφωνα με το αγωνιστικό καλεντάρι του κάθε τμήματος.
•    Διαχείριση ιατροφαρμακευτικού υλικού των τμημάτων υποδομής.
•    Λεπτομερής καταγραφή των τραυματισμών και παροχή τακτικών επιδημιολογικών αναφορών στα τμήματα υποδομής για συνεχή ανατροφοδότηση με τους προπονητές και γυμναστές των τμημάτων. Σύσταση και ενημέρωση ιατρικής βάσης δεδομένων αθλητή και καρτέλας υγείας.
•    Αποκλειστική επίβλεψη της Ομάδας Νέων σε αγώνες (εντός – εκτός έδρας) και προπονήσεις.
•    Λειτουργία στα πλαίσια της ιατρικής ομάδας αποκατάστασης.

Είναι ο υπεύθυνος του κέντρου “Biorthosis” το οποίο αποτελεί το τμήμα φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης του “κέντρου αθλητικών κακώσεων και αρθροσκοπικής χειρουργικής”